ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД НА HEALTHTECH СЕКТОРА

София е доминиращият град, в който са създадени и оперират 74.3 % от всички български HealthTech решения
See the interview on BNR
See the press release on Sofia invest
See the interview on Business Daily

BULGARIA: HealthTech Mapping Report 2021 е първият доклад в Health Tech в и за България. Докладът е разултат от двугодишната работа на PrEXCELerator Bulgaria, български Health Tech компании и експерти. Резултатите от Доклада са калкулирани на база 74 български HealthTech решения (повече информация за обхвата на тази технологична област, можете да видите по-долу). Това е броят на тех решенията,  идентифицирани от PrEXCELerator Bulgaria към 01.04.2021 г, които представляват 70 % от известните към момента (16.08.2021 г.) Тъй като процентът е изключително висок, авторите на Доклада считат всички заключения за валидни за целия сегмент.

Докладът разглежда приоритетно технологичните решения в областта на медицината и здравеопазването, а в случаите, в които е изрично указано, и съответните компании като юридически единици. Това означава, че може да имаме една компания с повече от едно тех решения в областта.

Характерно за сектора е, че значителна част от дигиталните решения биват разработени от едно ядро от компании. Наблюдава се серийност при генерирането на решения и създаване на изключително добри корпоративни портфолиа. Забележително е, че 56 % от всички български HealthTech решения са създадени само от 13 компании. Това е изключителна специфика за сектора и не се наблюдава в другите технологични сектори, ежегодно изследвани от PrEXCELerator Bulgaria като: PropTech (в т.ч. ConTech), Tourism Tech (в т.ч. Travel Tech, Hospitality Tech), EduTech, Impact companies (бизнеси, допринасящи за 17 SDGs на ООН).

Разглеждайки технологичните компании от гледната точка на населени места, където са възникнали и оперират, резултатите, които можете да видите на Фигурата по-долу, са следните:

София е доминиращият град, в който са създадени и оперират 74.3 % от всички български HealthTech решения;

16.2 % от тези решения са създадени и оперират в Стара Загора, Казанлък, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен.

За 9.5 % от изследваните тех решения няма публично достъпна информация за мястото им на учредяване и функциониране.

Ключови изводи на Доклада

Дигиталните решения, които са изградени на основата, както на софтуерна, така и на хардуерна част, са само 15 % от всички български HealthTech решения. Съчетаването на софтуер и хардуер в едно технологично решения се счита за безспорно конкурентно предимство и прави тех решението трудно репликируемо от конкуренти. За съпоставна този процент в PropTech в България е 25 %.

32 % от тех решенията са учредени през 2020. Този ръст е безпрецедентен, взимайки предвид следващите 2 групи тех решения, категоризирани по период на учредяване.

36 % от HealthTech решенията в България са учредени през последните 5 години, предшестващи 2020 г., т.е. в периода 2015-2019.

32 % от българските HealthTech решения са създадени за 15 годишния период, предшестващ 2015, т.е. през 2000-2014.

През 2020 г. в България наблюдаваме 30 % ръст в Telehealth решенията, предлагани на пазара.

По отношение на финансирането, на база цифрите, налични публично към датата на затваряне на Доклада (01.04.2021), най-добре финансираната българската HealthTech компания е Bioseek, следвана от Findmecure.

Когато говорим за приложените технологии, резултатите са следните: 15 % от всички български HealthTech решения използват AI, като 5.7 % работят и с Big Data и Predictive Analytics.

32.8 % от българските HealthTech решения прилагат Platforms и/или apps, което се равнява на 1/3 от всички решения в този технологичен сектор.

От гледна точка на индустриалните сегменти в областта на медицината и здравеопазването, преобладаващата част от българските HealthTech решения са в следните категории:

19 % Други Прегледи, изследвания & диагностика

17 % Административни инструменти и

16 % Верига на доставки във фармацията.

Докладът изследва и технологичните решения, които предоставят услуги на хора със специфични заболявания; медици, работещи в определени медицински направления с тези заболявания и др.

Този мапинг Доклад не включва компании от следните индустриални сегменти:

 • Биометрични решения
 • Виртуални фитнеси и спортни зали
 • Хранителни добавки
 • Тех решения за диетика и хранене
 • Медицинска козметика
 • Bio продукти
 • и BioTech е само частично застъпен само там, където има допирни точки с HealthTech.

В Доклада PrEXCELerator Bulgaria идентифицира, категоризира и анализира HealthTech решения в следните сегменти, включително wearables:

 • Symptom Navigators
 • Пациентски портали
 • Health condition trackers
 • Medication trackers
 • Решения за управление на хронични състояния/болести
 • Тех решения в следните 4 вериги на стойност:

Life Science’s Value Chain

Health System Value Chain, или още MediTech

Pharma Value Chain (извън BioTech)

Лаборатории, които не са част от Pharma Value Chain.