DON’T STAY ALONE. COME! JOIN US @ THE EVENTS

RE:CONNECT 4.0 | Bulgarian Live PropTech Business Show
| 16.09.2021 | EXPECT INFO SOON
HOLISTIC DIGITAL MARKETING, or how we work in Western Europe
| 26.09.2019
How CROWDFUNDING solves the funding issue of startups?
| 24.09.2019
ONLINE BUSINESS BREAKTHROUGHS: International Perspective
| 13.08.2019
LEAN STARTUP: How it looks in reality | UAE startup business case
| 11.07.2019
Дигитални технологии в СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
| 19.06.2019
3D Printing
и дигитални технологии в производствените индустрии| 24.04.2019
БИЗНЕС ТРАНСФОРМАЦИЯ
чрез усъвършенстване на бизнес модели| 17.04.2019
BLOCKCHAIN
в индустриите образование, туризъм, логистика … | 09.04.2019
PROPTECH
Дигитални технологии и тенденции в строителството | 20.03.2019
BIOTECH
Дигитални технологии и тенденции в здравеопазването | 07.03.2019