Искате да се ориентирате за пазарната цена на един имот – с идеята да купите, да продадете, да наемате или да отдадете под наем. В това отношение може да ви помогне платформата ocenime.bg. За изчислението тя използва изкуствен интелект, machine learning и множество данни. Да предположим, че тръгвате да купувате избрания имот. Но хем не желаете да губите време и пари за посредници, хем искате да се предпазите от подвеждащите рекламни практики. Създателите на мобилното приложение Home Seeky работят по въпроса да ви свържат директно с реални собственици и наемодатели. Ако пък искате да купите имот с криптовалута – вашият партньор е блокчейн платформата Propy. А може би имате апартамент и искате той да ви носи доходи. Но не ви се занимава с логистиката по отдаването му под наем. Flat Manager и Fantastic Stay предлагат услуги за подобна ситуация. Flat Manager е компания за управление на краткосрочните наеми, базирана в България. Тя поема рекламата в airbnb и booking, динамичното ценообразуване и резервациите, почистването и поддръжката. Fantastic Stay е друга платформа за пропърти мениджмънт за airbnb и ваканционни имоти.

Има поне три общи неща между тези дигитални решения в сектора на недвижимите имоти. Те попадат в понятието proptech (property technologies), което все повече навлиза в публичното пространство. Взети са като примери в първия Доклад за proptech и contech компаниите в България (Proptech&Contech Mapping Report 2019), който излезе наскоро. И имат преобладаващ в2с елемент – т.е. изцяло или частично са ориентирани крайните потребители на имотния пазар.

“Съставихме доклада, защото нашите медународни партньори и инвеститори търсят информация за това кой кой е в proptech&contech екосистемата,” казва Силвия Павлова, управляващ партньор в Strategy+BuisinessLab

Proptech и Contech

“В България се е установило по-тясно разбиране на поятието проптех. То се свързва предимно с технологиите за вече съществуващи недвижими имоти. А и повечето проптех решения са в тази сфера и са ориентирани към крайни клиенти. Вероятно защото произлизат от IT хора, които лично са се сблъскали с проблеми при търсенето на жилище и после са опитали да намерят технологично решение за тях”, обяснява Силвия Павлова, управляващ партньор на Strategy+BuisinessLab – пловдивската компания, изготвила доклада. “Докато международната дефиниция покрива всички технологични иновации, свързани със собствеността в рамките на нейния жизнен цикъл на пет етапа. Строителството (contech – от construction technologies) и урбанистичните решения се разглежда равностойно”, добавя тя.

Целта на Strategy+BuisinessLab е да бъде one stop shop за всичко, свързано с проптех сферата в България. Фокусът й са опциите за финансиране на стартъпите в сектора и за осигуряването им на достъп до пазари извън страната. “Съставихме доклада, защото нашите медународни партньори и инвеститори търсят информация за това кой кой е в proptech&contech екосистемата”, казва Павлова. От една година компанията е официален представител за страната на PropTechHouse – международна проптех мрежа, и работи за създаването на българската партньорска мрежа. От три години представлява Future:PropTech – една от най-големите международни мрежи за събития за сектора. “Подходът ни е да създадем международните връзки и възможности за развитие, като смятаме, че това е силен стимул за създаване на национална проптех екосистема в България”, казва Силвия Павлова.

Кой кой е в сектора

Proptech&Contech Mapping Report 2019 за България съдържа информация за около 22 компании. Тринадесет от тях вече са на пазара. Три са в процес за развитие. Мисията на шест е да обслужват развитието на проптех&контех индустрията. Направен е опит да бъдат систематизирани по оси – строителство и недвижими имоти, като се търсят и хоризонтални връзки помежду им. “Нямаме претенции, че този първи доклад е напълно изчерпателен. Не сме включили например решения, които копират в България директно международни модели или различни недоразвити и недиференцирани решения в социалните мрежи, които само имат претенции да са проптех. Радваме се, че мрежата ни от партньорства в България работи много активно и всеки ден научаваме за нови български проптех компании”, казва Павлова. Първото издание на доклада е безплатно. Той ще има и следващи – с платена част, съдържаща информация за инвеститори, и безплатна – за по-широка публика.

Решенията за бизнеса

В България се разработват и решения, ориентирани предимно към бизнеса, показва докладът. bulid например е Saas (sоftware as a service) компания за автоматизиран пропърти и фасилити мениджмънт. Предназначена е за инвеститори в недвижими имоти – жилищни, търговски, офисни, към собственици и управители. Създадена е преди години и едни от първите й клиенти са банките. След кризата 2008 г. те се напълниха с недвижими имоти, взети като обезпечения, които, докато продадат, трябваше да управляват, обяснява Павлова.

В отговор на потребностите на операторите на офис площи, които напоследък са голям клиент, работи OfficeRnD – софтуер за управление на споделени или гъвкави работни пространства. Забелязва се и търсене от големите търговски центрове.

Някои от решенията са насочени към потребностите на агенциите за недвижими имоти. Еstate Assistant е професионален софтуер за управлението им. Gaida.eu използва изкуствен интелект и machine learning, за да помогне на брокерите да установят реалните потребности и предпочитания на клиентите. Be There предлага решения с 3D и виртуална реалност, ориентирани към всяка една индустрия, която използва, видоизменя, комуникира или маркетира реални места – жилища, офиси, хотели, ресторанти и пр.

Потенциал в строителството

“Една от областите с голям потенциал, която привлича инвеститори, е сontech. Но решения в тази сфера се създават по-трудно, защото изискват специфична експертиза – в строителството, архитектурата, проектирането, геодезията, наред с познанията по технологиите. Освен това сферата е силно регулирана. Има разлика между стандартите в отделните държави. Всичко това прави по-трудно да се създаде международно решение”, казва Силвия Павлова.

Но има и пробиви в сontech сферата, свързани с България. Nemetschek Bulgaria например има опит в развитието, дистрибуцията и внедняването на BIM (Building Information Modelling). Компанията, която започва като R&D център към Nemetschek AG (сега голям строителен холдинг), предлага софтуерни продукти за стадиите на проектиране, строителство и управление на имоти. Alpha Struct също използва BIM системи при проектирането на сгради и съоръжения. Това позволява да се изготвят подробни количествени сметки, а оттам да се определя и стойността на бъдещата инвестиция. От 2013 в страната е и Co-Builder – създател на софтуерни продукти за строителната индустрия, част от международна компания, базирана в Осло. Building Line Data Base разработва уеб платформа, която съдържа най-необходимите документи, формуляри и справки, свързани със строителния процес. 3Drawings представя решение за визуализиране на BIM модели чрез добавена реалност (Augmented Reality) при строителството на сгради.

Как да порасна

“Сложно става, когато се стигне до етапа на разширяване на бизнеса”, обяснява Павлова. Тя има шест години опит в консултирането на стартъпи като ментор към британския университет, от който има MBA. В нейния prExelerator Bulgaria през миналата година са създадени пет протпех и контех стартъпа. Седем месеца по-късно три от тях са напълно изградени стартъп компании, а една преговаря с проптех акселератор в Лондон. “За един стартъп, който смята, че пазарът му е в чужбина, е по-лесно да потърси директно финансиране от проптех акселератор в Лондон, отколкото да започне в България. Защото наред с финансирането в Лондон той ще получи контакти и пазар”, добавя тя. В Западна Европа проптех се развива от 2013 г. и вече има специализирани фондове и акселератори за сектора. В България по информация на Павлова интерес към него отскоро проявява CEO Angels Club. С него работи и Elevatorlab на Raiffeisenbank, но когато проптех граничи с финтех решения. Eleven Ventures работи с млади компании, като има интерес и към сектора. А с компании в стадий на растеж – Rosslyn Capital. Никой обаче не финансира контех и лайфстайл решения, обяснява консултантът. Освен това голям проблем пред стартъпите, които планират да се разширяват международно е, че за да са успешни, трябва да изградят общности и да получат контакти към пазари, които не познават. Особено ако са в2с решенията. В това отношение помага PropTechHouse. Целта на организацията е да създаде възможности проптех фирмите да се възползват от международен опит, за да работят и на други пазари. “Когато един стартъп иска да се разшири в Белгия, той се обръща към белгийската национална мрежа за информация и контакти. Ако белгийски стартъп търси контакт в България, го поемаме ние. Услугата засега е безвъзмездна”, казва Силвия Павлова.

От известно време проптех индустрията е в полезрението на Европейската комисия (ЕК). В началото на август PropTechHouse и ЕК обявиха пилотно международно проучване, което да идентифицира законовите, финансовите и административните пречки пред проптех компаниите в Европа. В ход е и втори пилотен проект, свързан със създаване на фонд за вече привлекли първо финансиране стартъпи. “От ЕК са установили, че в ЕС липсва подобно финансиране, и компаниите го намират в САЩ или Китай”, добави тя.