Стартиращи компании могат да кандидатстват в първото издание на преакселераторската програма PrEXCELerator 2019, организирана от Strategy+ Business Lab. Тя е разделена на две части, едната е подходяща за старъпи в начален етап от развитието им, а другата – за такива с вече валидирани бизнес идеи. Програмите започват след 15 май и ще се провеждат паралелно както в София, така и в Пловдив.
За участие в PrEXCELerator 2019 няма възрастови ограничения, както и не е задължително предприемачите да имат регистрирана компания, а дори в процеса на програмата това да се случи, организаторите не получават дял от нея.

Желаещите могат да участват самостоятелно или с екип, но за да бъдат приети в преакселератора, бизнесите им трябва да са насочени в един от 15-те предварително определени сектора. Сред тях са строителство, инженерство, IT, производство, управление на недвижими имоти, социално предприемачество и др. Организаторите посочват, че изборът на индустрии е направен на база нивото им на развитието в България, така че след завършването на програмата предприемачите да продължат да разрастват бизнесите си.

Като допълнително изискване е в проектите си участниците да използват конкретна технология като роботика, интернет на нещата, дронове, 3D принтиране, блокчейн и др.
Хронология на програмата

Желаещите да се включат трябва да попълнят онлайн формата за кандидатстване, а избраните от тях ще бъдат допуснати до първия етап на PrEXCELerator 2019, който продължава три седмици. През това време участниците ще преминат през обучения и уъркшопове за изграждане и подобряване на бизнес идеите си, водени от специалисти от различните индустрии. Те ще се провеждат в София и Пловдив.

В края на първия етап от преакселератора предприемачите ще представят проектите и в зависимост от напредъка им ще бъдат избрани по максимум 10 стартъпа от всяка индустрия, които да продължат в програмата. От Strategy+ Business Lab обясняват, че предприемачите, които не бъдат избрани, могат да се включат като част от екипа на друга компания или да се опитат да подобрят проекта си и така да продължат напред в програмата.

Предприемачите трябва също да заплатят такса, която варира между 580 лв. и 860 лв. – 40% от сумата може да се плати за първия етап от програмата, а останалите 60% след това, ако продължат във втория етап.

Програмата продължава общо четири месеца и половина за стартъпи в начален етап от развитието им и три месеца и половина за млади компании, които вече имат бизнес база. В края на акселератора всеки ще представи проекта си пред борда, инвеститори и бизнес ангели.