Strategy+ Business Lab набира стартъпи за новата си програма. Преакселераторът ще покрие над 15 индустрии и ще осигури достъп до над 100 експерти в различните области, посочват организаторите. Програмата се ползва с подкрепата Vienna Business Agency, Sofia Investment Agency от името на Община София, както и на Община Пловдив.

За разлика от повечето преакселератори няма възрастово ограничение за участие, нито се изисква прехвърляне на собственост в новоучредената компания.

„Преакселераторът не е поредната обучителна програма по предприемачество, каквито непрекъснато се роят. Предоставяме екосистема с контакти, знание и информация, от която стартъпите могат да се възползват за развитието си“, коментира Силвия Павлова, основател на Strategy+ Business Lab.

„Направихме списък на всички индустрии, в които България е традиционно силна; има университети, които подготвят хора за тези индустрии; както и компании, опериращи в тези индустрии, които работят на международно ниво. От този списък избрахме 10 основни индустрии и още 5+ свързани с тях индустрии. Така например строителната индустрия (Construction) е свързана с Real Estate, Property Management, Facility Management, Construction Materials. Индустриите са много преплетени и ги подбрахме така, че да се формира смислено цяло, а не отделни парчета. Това, разбира се, не означава, че сме покрили всички възможни свързани индустрии по вертикалите. Тези, които сме посочили, са достатъчен, но не изчерпателен списък“, разказа Павлова.

„Относно технологиите, подбрахме тези, които са с много голям disruptive потенциал, както и такива, които са много добре развити в България. Голяма роля при избора играеше факторът дали има експерти в тези технологии на световно ниво, живеещи в България. Такива хора се включиха в Advisory Board-овете“, посочи тя. По нейни думи програмата оказва по-специална подкрепа на жените-предприемачи, която се изразява в допълнителен професионален менторинг с продължителност от 1 до 3 месеца.

Стартъпите ще минат два етапа на подбор. Първият е провеждане на интервю. Успешно преминалите през него ще бъдат допуснати до подготвителната фаза на преакселератора, която е с продължителност 3 седмици. Екипите ще бъдат подготвяни за първото събитие, на което ще представят своите идеи пред експерти. Този втори етап ще могат да преминат до 10 стартъпа за всяка индустрия.

Срокът за кандидатстване е до 15/05/2019 г.