Oxford Design е старт-ъп компания, ситуирана в Оксфорд, Великобритания. Компанията е основана през м. април 2015 г. Основният продукт, предлаган от Oxford Design, са 1-2-1 коучинг срещи с клиенти, реализирани от собственика. Всички клиенти са средни и висши мениджъри и срещите с тях целят развитие на лидерските им умения, в т.ч. самоувереността им, подобряване на самооценката им, справяне със стресиращи ситуации на работното място с цел постигане на повишение в йерархията, както и по-висока удовлетвореност от постиженията. През януари 2016 г. собственикът потърси помощ от външен консултант поради неудовлетворителните резултати на фирмата. Към този момент собственикът обмисляше решението да приключи дейността на фирмата.

Съвместната ни работа стартира на 15/02/2016.

През м. април 2016 г. – два месеца след началото на консултантския проект, оборотите на Oxford Design започват да растат, за да се стигне до удвояването им само 4 месеца след това. Според статистика, предоставена от собственика, оборотът само за тези общо 6 месеца от нашата съвместна работа е двойно по-висок от оборота на фирмата за периода от основаването й до началото на консултантския проект, т.е. за предходната почти 1 година. Според собственика факторите, които допринасят директно за този впечатляващ резултат са: въвеждане на direct debit система за плащане; нови лидерски техники, които водят до повишаване лоялността на клиентите; справяне с презупциите в мисленето му, които го възпрепятстват  да отговори на търсенето на други продукти.

През м. юни 2016 г. – четири месеца след началото на консултантския проект, компанията завишава с 25 % цените на основния си продукт – 1-2-1  консултантски срещи. Основната причина е самочувствието, че компанията предоставя високо квалифицирана и диференцирана услуга.  Въвежда пакетни услуги, включващи public speaking на събития, както и customer-tailored workshops. Също така разширява таргет клиентите си с още една категория: мъже мениджъри. До този момент Oxford Design бе фокусирала услугите си само върху жени – мениджъри, поради факта, че достигат по-трудно до повишение в йерархията, колкото по-нагоре се изкачват. Тази промяна допълнително допринася за  забележителните финансови резултати, отчетени само 6 месеца от началото на съвместната ни работа.

Според собственика обстоятелствата, които нямаше да се случат, ако не бяхме започнали съвместната си работа, са:

1.       Стратегически подход към развитието на бизнеса.

2.       Развитие на лидерските умения у самия собственик и самооценката.

През м. август 2016 г. – шест месеца от началото на консултантския проект,  Oxford  Design е избрана да поеме поръчка за изнасяне на поредица от workshop тренинги на висши мениджъри в The Oxford University, the UK.

През окт. 2016 г. консултантският проект приключва, тъй като компанията е изправена на крака и оперира самостоятелно въз основа промените в бизнес модела й.

Какво казва собственикът за успешността на проекта?

В: Може ли да кажете дали се наблюдава повишение в оборота вследствие на работата ни?

О: Ако сравним средните стойности на приходите между апр. 2015 – февр. 2016 с тези от периода март 2016 – септ. 2016, приходите са се удвоили, докато себестойността на услугата се е повишила маргинално.

В: Колко месеца от началото на работата ни се наблюдава осезаема разлика в приходите?

О: Статистиката ми сочи повишаване в приходите от апр. 2016, т.е. два месеца по-късно.