Интервю пред БНР със Силвия Павлова, съосновател PrEXCELerator Bulgaria, и Елица Стоилова, съосновател umni.co

Интервюто можете да чуете тук

Доклад за българския туризъм и за решения спрямо 20 софтуерни технологии и 26 хардуерни технологии, в които може да се инвестира, са изготвили няколко компании.

„Изготвихме го, защото виждаме бъдещето на туристическата индустрия, и то в много тясна връзка с технологиите“, обясниха в ефира на Радио София Силвия Павлова – съосновател на PrEXCELerator Bulgaria, и Елица Стоилова – съосновател на Umni.co. 

Това е експортен потенциал. Затова е важно България да идентифицира своите най-силни решения. От друга страна, дефинираните свободни пазарни ниши ще послужат като ориентир за инвеститорите. 

Изследваните компании са разделени освен по критерия софтуер/хардуер, но и според етапа от клиентското преживяване, обясни Силвия Павлова. 

Оказало се е, че 60% от фирмите предлагат софтуерни приложения и платформи. Въпреки развитието на туристическия бранш, само 38 на сто от фирмите са регистрирани или са възникнали през последните 5 години. 

По думите на специалистите под туризъм не бива да разбираме само хотели и ресторанти, но технологиите обхващат и управление на недвижимост, социални медии, роботика, безопасност на потребителите, транспорт и т.н.

Компаниите, чиято дейност е свързана с туризма, тепърва ще осъзнават необходимостта от промяна на бизнес процеси, бизнес модели и от въвеждане на нови технологии за променената среда на работа.

Много от тенденциите бяха ускорени от коронавирусната пандемия. 

Един от изводите на проучването е, че в България има пазар, но няма конкретни технологични решения в някои области.

Ако в Западна Европа 13% от хотелите са част от вериги, у нас този бизнес е предимно малък – във вериги са едва 4% от хотелите. Това затруднява следенето на световните тенденции, включително и в използването на технологиите в сектора.

Трябва да използваме засиления интерес през последните 2 години по отношение на възможностите за добри ИТ решения, създавани в Източна Европа.

Чуйте разговора на Лили Големинова със Силвия Павлова и Елица Стоилова – тук

Официалното представяне на Tourism Tech Mapping Report 2020 ще бъде на 29 септември в х-л Метрополитан София.

За регистрация пишете ни на hello@spbusinesslab.com не по-късно от 28/09 или до изчерпване на седящите места.