Можете да прочетете оригиналната публикация на този линк.

PrEXCELerator Bulgaria допусна 12 участника с технологични стартъп идеи в първото си издание за 2019 г., което стартира на 24 юни. Всички селектирани участници са от София с изключение на един, който е от Пловдив.

Това е първата по рода си преакселераторна среда в България, насочена към три групи стартиращи компании:

(1) Стартъпи в етапи Проверка на концепцията и Минимален жизнеспособен продукт (Proof-of-Concept & MVP-stage);

(2) Стартъпи в затруднение, които търся начин да пивотират в защитена среда;

(3) Стартъпи, които искат да преминат от фазата на валидиране към фаза на пълно опериране като самостоятелно юридическо лице.

Одобрените за юнското издание на PrEXCELerator Bulgaria идеи са в следните области: PropTech, HRTech, EduTech, Creative Industries, Social Digital. Стартъп решенията предполагат използването на виртуална и добавена реалност (VR & AR), match-making платформи, машинно обучение и наука за данните (Machine Learning & Data Science), изкуствен интелект (AI) и др. Голяма част от проектите съчетават поне 2 дигитални технологии за реализиране на решението.

Само един от стартъпите е с решение, което ще се ограничи с развитие в България. Останалите проекти са с международен потенциал и предполагат глобално приложение.

Вече се състоя първата пичинг сесия – част от програмата на преакселератора. Събитието се проведе на 8 юли в Puzl CowOrKing в София и срещна стартъпите с индустриални експерти и иновативни предприемачи – членове на Advisory бордовете на PrEXCELerator.

При приключване на участието в PrEXCELerator Bulgaria всеки стартъп:

– ще може да направи информиран избор между няколко опции за финансиране, достъп до които ще има през преакселератора

– ще бъде насочен за бизнес развитие към международен партньор на PrEXCELerator

– ще има екип (в случаите, при които стартапът се представлява от индивидуален участник с идея и е единствен основател в компанията)

– ще бъде напълно подготвен на високо ниво да представя проекта си пред инвеститори

Поради големия интерес от страна на стартъпи към възможностите, които дава PrEXCELerator Bulgaria, преакселераторът отваря втори прозорец за кандидатстване в есенно издание, което ще стартира на 31 октомври.

PrEXCELerator Bulgaria предоставя решения, съобразени със спецификите на всеки отделен стартъп, за:

– международно бизнес развитие във Великобритания, Германия и Австрия на стартъпи, които имат идеи с международен потенциал;

– PropTech & ConTech, BioTech (Life science), Social Digital, EduTech, Industrial Engineering & Manufacturing стартапи;

– достъп до международен менторинг и ресурси за стартъпи, основани от жени – предприемачи.

Повече информация за преакселератора и как да кандидатствате може да намерите в сайта prexcelerate.eu или като посетите в София някое от следващите отворени събития с международни стартъп ментори:

11 юли | Lean Startup: How it looks in reality |UAE startup business case

08 август | JUDO Strategies for Startups Market Entry, or How to overcome stronger competitors

13 август | Online Business Breakthroughs: International Perspective, or How to sell online the crap out of your products & services

***

Ако се интересувате от PropTech & ConTech индустрията, може да свалите първия доклад за българските технологични решения в отраслите строителство, управление на недвижими имоти, управление на имущество и фасилити мениджмънт.

България: Преглед на PropTech & ConTech индустрията 2019 (Bulgaria: PropTech & ConTech Mapping Report 2019) e разработен от Strategy+ Business Lab – корпоративна лаборатория за консултиране на компании в България и Европа и организатор на PrEXCELerator Bulgaria.