Според проучване на INSEAD, публикувано в Harvard Business Review от 25/08/2017, компаниите трябва да се справят с 2 основни фактора, поради които губят ценните си кадри. Единият е външен – кражбата на добри професионалисти от други фирми. Вторият, обаче, е вътрешен. Ситуацията се влошава от факта, че сякаш този втори фактор остава в сляпото петно на компаниите.

Статистиката от проучването е еднозначна – един от трима служители от Gen X и Y иска да стартира свой собствен бизнес. В някои държави този процент стига до 57% от всички служители в тази възрастова категория, т.е. близо двама от трима служители.

Единствената препоръка, която авторите на проучването правят към компаниите, за да преодолеят тази заплаха, е въвеждането на Intrapreneurship програми, т.е. програми по корпоративно предприемачество.

„To keep those interested in entrepreneurship close to the firm, leaders might want to consider “intrapraneurship,” giving employees the ability to work on startup projects within the firm.”

Необходимостта от вътрешно предприемачество се налага спешно и от високата динамичност на средата, в която оперират компаниите.

Рискът от разминаване между средата и продуктите на компанията, разработвани за „минала снимка” на тази среда, нараства експоненциално. Често наблюдаваме т.нар. стратегическо отклонение (strategic drift), при което доскоро успешни компании биват изхвърляни от пазара си, дори без да осъзнават какви фактори са довели до този резултат.

Непрекъснатото обновяване на компаниите не е невъзможна мисия, но компаниите постоянно трябва да сверяват разбиранията си с тиктакащия часовник на средата, в която оперират. Служителите на „фронтовата линия”, тези, които са в непрекъснат досег с клиентите и доставчиците; също и тези, които са в самото производство на Вашите продукти/услуги, генерират множество идеи за подобрение, но обикновено не разполагат с инструментариума да осмислят и оценят идеите си, така че да ги представят пред висшето ръководство на компанията в бизнес ракурс. Често пъти те само споменават идеите си на своите преки ръководители, които нямат време да се занимават и с това. Така много ценни идеи умират.

Корпоративно предприемачество – Intrapreneurship, ще ви даде инструментариумът да ги развиете!

В РЕЗУЛТАТ:

·       Ще разполагате с Бизнес план за развитие на всяка иновативна идея. Служителите Ви ще могат да правят оценка на иновативни идеи: потенциален пазар, потенциални клиенти, заинтересовани страни, конкурентно предимство, финансово изражение на инвестициите за реализация на идеята;

·       Като потенциален инвеститор ще участвате в Pitching-а на всяка иновативна идея. Вашите служители ще представят бизнес аспектите на всяка идея в pitching презентация пред Вас и преките им мениджъри.